ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“เทคโนโลยี PLC และการควบคุมอัติโนมัติ”
..อ่านเพิ่มเติม...
  สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (โยเกิร์ต เต้าฮวยนมสด และชีส)
..อ่านเพิ่มเติม...
  สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืนขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต โดยใช้ Master Cam"
..อ่านเพิ่มเติม..."

ข่าวกิจกรรม

การจัดอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการทำธุรกิจเวชสำอางจากสมุนไพรจากมะขามและมะขามป้อม...
..อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม สถาบันชุณหะวัณฯ จัดโครงการฝึกอบรม การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต โดยใช้โปรแกรม Master Cam...
..อ่านเพิ่มเติม...
23 ก.พ. 60 ทีมงานสถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเพื่อสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้พิการ ...
..อ่านเพิ่มเติม...
การจัดอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการทำธุรกิจเวชสำอางจากสมุนไพรจากมะขามและมะขามป้อม...
..อ่านเพิ่มเติม...
สาระน่ารู้

วิดีโอ
ผู้บริหาร
ปฏิทิน / ตารางกิจกรรม

ศูนย์ประสานงาน

ที่ตั้งของหน่วยงาน