ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ Get Ready for Startup with Innovations ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 35)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการสร้างสรรค์โครงการหรือหลักสูตรในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

..สนใจสมัคร <<คลิ๊ก>>..
 ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร นักศึกษา ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่และบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ที่อยากพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น SMART SMEs
..สนใจสมัคร <<คลิ๊ก>>..
 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการ Innovative Startup League
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร โครงการ Innovative Startup League
..สนใจสมัคร <<คลิ๊ก>>..
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงิน โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
..อ่านเพิ่มเติม...
..อ่านเพิ่มเติม...
  สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“เทคโนโลยี PLC และการควบคุมอัติโนมัติ”
..อ่านเพิ่มเติม...
  สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (โยเกิร์ต เต้าฮวยนมสด และชีส)
..อ่านเพิ่มเติม...
  สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืนขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต โดยใช้ Master Cam"
..อ่านเพิ่มเติม..."

ข่าวกิจกรรม

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน "นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส"...
..อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน...
..อ่านเพิ่มเติม...
การจัดอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการทำธุรกิจเวชสำอางจากสมุนไพรจากมะขามและมะขามป้อม...
..อ่านเพิ่มเติม...
วิดีโอ
ผู้บริหาร
ปฏิทิน / ตารางกิจกรรม

ศูนย์ประสานงาน

ที่ตั้งของหน่วยงาน